Γραφεία Διεκπεραιώσεως Υποθέσεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα