ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Βάλβη Ζηνοβίου 19 & Υψηλάντη Αλεξάνδρου, Καρδίτσα
2441073442