Φυσικοθεραπευτές

Καρακάση 52 & Συνδίκα Πέτρου, Θεσσαλονίκη - Χαριλάου, 54644
2310935186
Αγίου Κωνσταντίνου 4, Κάτω Νεοχωρόπουλο 455 00
2651040966