ΚΟΡΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - EK CONSULTING

Φερρών 65, Βόλος(παλιά πόλη)
2421107237
2421023388
6936735359

Η EK CONSULTING – ΚΟΡΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για:

    Επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα,
    Υποψήφιους επενδυτές μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
    Συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης
    Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην πόλη του Βόλου (Φερών 65 - Old City) και δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώ κατέχει πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Με πολύτιμο εφόδιο τις γνώσεις, την εμπειρία και την τεχνογνωσία, η επιχείρηση  ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των πελατών, με απόλυτο σεβασμό στις ξεχωριστές ανάγκες τους.

Καθοδηγεί  και προτείνει λύσεις, αξιολογώντας, τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και επιλέγοντας εκείνα που εξυπηρετούν με συνέπεια τα επενδυτικά πλάνα και τις απαιτήσεις του κάθε ενδιαφερόμενου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η EK CONSULTING – ΚΟΡΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  καλύπτουν όλο το φάσμα τόσο των επιχειρήσεων όσο και ιδιωτών για συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη με έμφαση στους τομείς:

    Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Business Plan, Marketing Plan κλπ),
    Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
    Την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679 (GDPR) για την «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, και ασφάλεια στο κυβερνοχώρο»,
    Την παροχή  υπηρεσιών σύνταξης μελετών για πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (Μελέτες ISO, HACCP), περιβαλλοντικής προστασίας,  Τεχνικού Ασφαλείας
    Την Συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης και υπηρεσιών εκπαίδευσης.

    2η Δραστηριότητα: Active kids Volos, Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, χορός, εικαστικά υποστηρικτική μελέτη, πληροφορική , Εργαστήριο
    Διεύθυνση: Φιλίππου Ιωάννου 21 και Πολυμέρη, τηλ: 2421023388

Μοιραστείτε τις πληροφορίες της επιχείρησής στα κοινωνικά δίκτυα: