ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΡΓΑ - ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.