ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ