ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

Πλ. Κορνάρου 35, Ηράκλειο
2810211601
6976098581
 • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 • Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα
 • Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων
 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
 • Μηχανολογικές Μελέτες
 • Κατασκευή Κτιρίων
 • Ανακαινίσεις Κτιρίων
 • Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
Μοιραστείτε τις πληροφορίες της επιχείρησής στα κοινωνικά δίκτυα: