ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ηρακλειδών 47, Σπάρτη
2731096257
6971812977
  • Οικοδομικές Άδειες
  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
  • Κτηματολόγιο
  • Οικονομοτεχνικές προσφορές για κατασκευή μεταλλικών κτιρίων
  • Έκδοση αδειών δόμησης
  • Στατικές μελέτες μεταλλικών – λιθόκτιστων κτιρίων
  • Στατικές μελέτες κτιρίων από σκυρόδεμα
  • Επίβλεψη μεταλλικών κατασκευών
Μοιραστείτε τις πληροφορίες της επιχείρησής στα κοινωνικά δίκτυα: