ΑΙΟΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΜΑΤΣΙΚΑΣ Κ. - ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ.

Μύρινα, Λήμνος
Δημοσθένους 15, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη
2254023928
2310753844
6978771215 (Κος ΜΑΤΣΙΚΑΣ)
6978771216 (Κος ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ)
6978771219 (Κα ΡΑΝΙΑ)

2η Διεύθυνση: Δημοσθένους 15 1η είσοδος - Μακεδονίας 15 2η είσοδος κοντά στη λαχαναγορά.

Μοιραστείτε τις πληροφορίες της επιχείρησής στα κοινωνικά δίκτυα: