ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΠΕ

Σωκράτους 1-3, Μέγαρα
2296025950
6944987785

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάληψη και η εργολαβική ή υπεργολαβική εκτέλεση κάθε φύσεως οικοδομικού και γενικότερα τεχνικού έργου, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στην έννοια των τεχνικών έργων περιλαμβάνονται η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, οι εκσκαφές και οι εκβραχισμοί, οι κατεδαφίσεις κτιρίων και συναφείς εργασίες.
Εκσκαφές, Εργα τεχνικά, Εργα χωματουργικά, Μηχανήματα χωματουργικά, Χωματουργικά έργα, Κτιρίων κατεδαφίσεις, Μηχανήματα κατεδάφισης, Τεχνικά έργα, Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά πάρκα, επιχώσεις

Μοιραστείτε τις πληροφορίες της επιχείρησής στα κοινωνικά δίκτυα: